Ja Jūs redzat šo brīdinājuma rakstu, tad ir iespējams, ka laikā neēsat nomaksājuši rēķinu par interneta izmantošanu. Pēc neilga laika pieeja internetam tiks atjaunota. Visos jautājumos interesēties pa tālruni 63723388, 28300083 vai pa e-pasta support@ilva.lv.
Šis ir islaicīgs brīdinājums. Pēc neilga laika mēģiniet pieklūt vēlamai interneta lappusei.

Ja Jūs kavējat maksājumu mazāk nekā vienu mēnesi, tad Jums ir iespēja par dažām dienām pagarināt pēdēja rēķina apmaksas termiņu.
Если Вы видите эту надпись, то, возможно, своевременно не оплатили счет за использование интернета. Через несколько минут доступ к интернету будет восстановлен. По всем вопросам обращаться по тел. 63723388, 28300083 или по e-mail: support@ilva.lv.
Это временное предупреждение. Через несколько минут попробуйте снова зайти на желаемый сайт.

Если ваша задолженность составляет не более одного месяца, у вас есть возможность
на несколько дней продлить срок оплаты последнего счета.